zondag 17 juni 2018

sportdag op school

spelen met de parachute, linten en hoepels
Klimmen en klauteren in trein (springkasteel)

Fietsen
klimmen en klauteren in de turnzaal
 van boven naar onder op de springkastelen


 Rollen, gooien en botsen met de ballenarmen en benen los dansen
evenwicht zoeken en trekken